Toles

Pripremni tečaj Toles

Prijavom na tečaj možete odabrati želite li se pripremiti za polaganje ispita ili samo pristupiti ispitu bez pohađanja pripremnog tečaja. Polaganjem ispita dobivate međunarodno priznatu svjedodžbu TOLES.

Tečaj i ispit TOLES namijenjeni su svim stručnjacima pravno-ekonomskoga profila koji žele proširiti poznavanje rječnika pravnoga engleskoga jezika, unaprijediti svoje pisane i usmene komunikacijske kompetencije na engleskomu jeziku te dokazati svoje znanje pravnoga engleskoga. Stjecanjem certifikata TOLES studentima prava, pravnicima i stručnjacima pravno-ekonomskoga profila olakšat će razumijevanje svakodnevnih praktičnih pravnih zadataka na engleskomu jeziku.

Ispitom TOLES ne provjerava se Vaše poznavanje engleskoga ili američkoga prava, već praktične vještine i poznavanje stručne pravne terminologije na engleskomu jeziku pri čemu se uspoređuju anglosaksonski i europsko-kontinentalni pravni sustav. Prije odabira željenoga stupnja potrebno je provesti testiranje ovladavanja engleskim jezikom kako bismo znali koji stupanj TOLES-a možete polagati. Postoje tri stupnja ispita TOLES .

Pripremnim tečajem ne dobiva se stupanj već znanje za izlazak na ispit kojim se dobiva CERTIFIKAT za rad.

Svjedodžbu TOLES priznaju vodeće europske institucije, tvrtke i odvjetnička društva kao što su The European Court of Justice, PricewaterhouseCoopers, KPMG Baker & Mckenzie, Clifford Chance itd.

Više podataka o ispitu možete naći na stranici www.toleslegal.com/toles-world.

CJENIK

Pripremni tečaj TOLES (Foundation, Higher, Advanced)
Trajanje: 28 sati + Mock Exam (probni ispit) + konzultacijski termin
Cijena pripremnoga tečaja – 2.300 kn

Intenzivni pripremni tečaj TOLES (Foundation, Higher, Advanced)
Trajanje: 18 sati + Mock Exam (probni ispit) + konzultacijski termin
Cijena pripremnoga tečaja – 1.800 kn

Trajanje: tri puna sata (pisanje + slušanje)
TOLES Foundation i Higher – 1.200 kuna – za kandidate koji polaze pripremni tečaj u sklopu naše škole stranih jezika.
1.300 kuna – za sve ostale kandidate

TOLES Advanced – 1.300 kuna – za kandidate koji polaze pripremni tečaj u sklopu naše škole stranih jezika.
1.400 kuna – za sve ostale kandidate

[table id=4 /]

Međunarodni ispit toles

TOLES Foundation – osnovna razina ispita koja se sastoji od provjere čitanja s razumijevanjem i pisanja u trajanju od 90 minuta, a u ispitu je težište stavljeno na praktični pravni vokabular koji se svakodnevno koristi u međunarodnomu pravno-ekonomskomu okruženju, dok je za uspješno polaganje ispita potrebno osnovno poznavanje engleske gramatike.

TOLES Higher – viša razina ispita koja se sastoji od provjere čitanja s razumijevanjem i pisanja u trajanju od 90 minuta te provjere slušanja s razumijevanjem u trajanju od 30-45 minuta. Ispit se sastoji od pravne terminologije i za nj je potreban viši stupanj znanja engleskoga jezika.

TOLES Advanced – najviša razina ovoga ispita sastoji se od provjere čitanja s razumijevanjem i pisanja u trajanju od 120 minuta. Ovaj stupanj TOLES-a sastoji se od izrade ugovora na engleskomu pravnomu jeziku te je za nj potreban visok stupanj poznavanja engleskoga jezika i pravne terminologije.

Ispit TOLES nije moguće pasti, već se s obzirom na rezultat na ispitu dobiva certifikat s postignutim uspjehom na ispitu i objašnjenjem ocjena. Certifikat TOLES nema rok trajanja; on trajno dokazuje Vaše znanje pravnoga engleskoga jezika.

PLAĆANJE

Tečaj možete platiti na sljedeći način:

  • tri gotovinske rate putem transakcijskoga računa – prva se rata plaća prije početka tečaja čime potvrđujete svoje mjesto u grupi
  • jednokratno putem opće uplatnice ili internet bankarstva (pošta, Fina)

Kandidati dobivaju ponude za plaćanje dolaskom u naš ured ili e-poštom sa svim podatcima za uplatu. Moguće je izdavanje računa R1.

U cijenu tečaja uključena je literatura i sredstva za rad.