Ovjereni i neovjereni stručni prijevodi

Cijene ovise o vrsti prijevoda, zadanim rokovima, području specijalizacije i složenosti samog prijevoda.

Nudimo prijevode tekstova i dokumenata s ili bez ovjere sudskog tumača poštujući načelo zaštite podataka.

Vaši će dokumenti biti kvalitetno i profesionalno prevedeni u zadanom vremenskom roku.

Prijevod koji izdaje ovlašteni sudski tumač i koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom naziva se ovjereni prijevod. Ovjereni prijevod čini prijevod izvornog teksta i potvrda istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača) te žig i potpis sudskog tumača. Rok važenja ovjerenog prijevoda je neograničen, ukoliko zakonom nije drugačije određeno. Sve isprave koje su u izvorniku na stranom jeziku trebaju biti prevedene na službeni jezik odnosne države od strane sudskog tumača za određeni strani jezik, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu neke države. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave.

Neovjereni prijevod je prijevod koji ne sadrži ovjeru sudskog tumača.. Pisani neovjereni prijevod je pisani prijenos teksta s izvornog jezika na ciljni jezik.

Za prijevod teksta cijena se obračunava prema kartici teksta koja služi kao osnova za obračun.

  • 1 autorska kartica = 1500 slovnih mjesta s razmakom
  • Za neobvezujuću ponudu molimo nazovite ili pošaljite e-mail na info@legalstudio.hr
  • Jamčimo odgovor s ponudom u roku od 24 sata
  • Prvi dodatni primjerak ovjerenog prijevoda se ne naplaćuje
0