POSLOVNI ENGLESKI

Ovaj tečaj namijenjen je polaznicima sa srednjim i višim stupnjem znanja engleskoga jezika koji žele ciljano usavršiti svoju komunikaciju u poslovnomu svijetu. Naglasak je stavljen na terminologiju potrebnu u svakodnevnoj komunikaciji s poslovnim partnerima, pisanje poslovnih dopisa i prezentacijske vještine, no također se razvijaju i opće vještine pisanja i govorenja. Tečajevi poslovnoga jezika namijenjeni su onima koji već vladaju osnovama stranoga jezika ali im je potrebno usvajanje ili proširenje rječnika struke i razvijanje vještina pisane i usmene komunikacije u poslovnomu okruženju. Polaznici ovih tečajeva trebaju ovladati vještinama pregovaranja i ugovaranja poslova, vođenja sastanaka, prezentacije projekata, uspješnoga telefoniranja i poslovne korespondencije te aktivne komunikacije o različitim temama iz struke.

U malenim grupama usvajat ćete poslovni engleski jezik s polaznicima iste razine znanja. Učenje će biti učinkovito i brže jer će profesori imati više vremena posvetiti se Vama.

Na tečajevima poslovnoga jezika naučit ćete nove riječi i izraze vezane za poslovno okruženje, razvit ćete vještinu slušanja i vođenja rasprava te steći sigurnost u korištenju stranoga jezika.

Usvojit ćete vještine poslovnoga komuniciranja
• telefoniranje
• prezentacije
• sastanci

Tečajevi se održavaju na razinama ovisno o početnomu znanju engleskoga jezika ili prethodno završenim tečajevima.

CJENIK

Trajanje: 28 sati + konzultacijski termin
Cijena tečaja – 2.000 kn

PLAĆANJE

Tečaj možete platiti na sljedeći način:

  • tri gotovinske rate putem transakcijskoga računa – prva se rata plaća prije početka tečaja čime potvrđujete svoje mjesto u grupi
  • jednokratno putem opće uplatnice ili internet bankarstva (pošta, Fina)

Kandidati dobivaju ponude za plaćanje dolaskom u naš ured ili e-poštom sa svim podatcima za uplatu. Moguće je izdavanje računa R1.

U cijenu tečaja uključena je literatura i sredstva za rad.

Vrste tečaja

Na razini B1 težište stavljamo na: brands, trade i quality.
Na razini B2 težište stavljamo na teme: risks, e-commerce, communication i mergers.
Na razini C1 tečaj se bazira na raspravama u vezi sa sljedećim temama: partnership, strategy, consultants, finance i banking te je za njega potreban najviša razina ovladanosti vještinama engleskoga jezika.

[table id=3 /]