Obuka za sudske tumače

Ministarstvo pravosuđa dalo je svoju suglasnost na navedeni Program i odobrilo Društvu prevoditelja i tumača, u suradnji sa Legal Studio, obavljanje obuke kandidata za stalnog sudskog tumača (KLASA: 710-05/19-01/323 URBROJ: 514-04-02-03-02/1-19-02 od 6. lipnja 2019.)

IZ PROGRAMA OBUKE KANDIDATA ZA STALNOG SUDSKOG TUMAČA:

Program obuke pri Društvu prevoditelja i tumača obuhvaća:

 • Upute o vođenju dnevnika prijevoda i ovjera
 • Upute o obvezi vođenja poslovnih knjiga
 • Poštivanje pravnih propisa
 • Komunikaciju sa strankama
 • Uvezivanje prevedenih isprava

Radni materijali na hrvatskom i ciljnom jeziku:

 1. Matični listovi:
 • Rodni, vjenčani, smrtni list itd.
 • Potvrda o slobodnom bračnom stanju
 1. Javnobilježničke isprave
 • Izjava o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
 • Društveni ugovor o osnivanju društva
 • Solemnizacija
 • Ugovori o kreditu
 • Založna isprava između vlasnika nekretnina i davatelja kredita
 1. Pismena:
 • Tužba, žalba, presuda, rješenje
 • Zamolnica i sl.
 1. Nazivlje institucija iz govornog područja kandidata

Redovni termini načelno se svaki mjesec, tijekom vikenda (uz iznimku blagdana/praznika), u ukupnom trajanju od 16 školskih sati (2 x 8 školskih sati), od 9:00 do 16:00h, te u večernjim satima radnim danom od 17:00-21:00, s pauzama. Izvanredni termini organiziraju se prema potrebi i bit će pravovremeno objavljeni.

Termini 2019. godina (Zagreb)

27., 28., 29. rujna 2019.

25., 26., 27. listopada 2019.

22., 23., 24. studenog 2019.

13.,14.,15. prosinca 2019.

10.,11.,12 siječanj 2020.

 

Mjesto održavanja redovnih termina obuke:

Zagreb, Martićeva 67., 6. kat – bit ćete obaviješteni na vrijeme, po zaključenju liste polaznika

Zadržavamo pravo izmjene navedenih termina, ovisno o potrebama polaznika i obvezama predavača.

Izvanredni termini organiziraju se po potrebi. Na zahtjev održavamo obuke i u drugim gradovima sa minimalno 6 prijavljenih tumača.

Cijena obuke:

 

Za jednojezične kandidate 2.800,00 kn

Za više jezične kandidate cijena obuke uvećava za 1.000,00 kn po jeziku

 

PDV se ne plaća, moguće je plaćanje u dvije rate.

Grupe za pojedine cikluse popunjavaju se redoslijedom zaprimljenih uplata, do max. broja od 15 kandidata. Prijava se smatra konačnom po primitku uplate (1. rate ili cjelokupnog iznosa).

Za sve daljnje informacije vezane za održavanje obuke, molimo obratite nam se mailom na info@legalstudio.hr ili na kontakt broj +385 99 642 8208

Prijava za pohađanje stručne obuke za kandidate za stalne sudske tumače
(čl. 4. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima NN 88/08)


(Popuniti ako imate uputnicu )

0