Konverzacijski tečaj

Cilj je konverzacijskoga tečaja engleskoga jezika pružiti mjesto, kontekst i priliku za poslovni, pravni, slobodan i spontan razgovor o prirodnim i zanimljivim temama u pravnomu i ekonomskomu poslovnomu svijetu. Naš konverzacijski tečaj sastoji se od malene grupe polaznika, a u skladu s njihovim potrebama i stupnju jezika i razumijevanja određujemo i aktualne tematike za tečaj.

Program je pokrenula naša skupina pravnika koji su prepoznali potrebu za ovakvim programom zbog proširenja i potrebe poslova unutar ureda.

Na konverzacijskom tečaju engleskoga jezika Vi i ostali polaznici, u malenim grupama, razmjenjujete mišljenja i znanja o pažljivo odabranim materijalima, a mi ispravljamo gramatičke greške i trudimo se razviti Vaš vokabular u pravomu smjeru. Našim pristupom nadograđujemo Vaš pravni jezik riječima, izrazima i strukturama koje Vam trebaju kako biste se izrazili upravo onako kako Vi želite.

Čitanje i pisanje radi se kod kuće, a na tečaju se isključivo razgovara o unaprijed pripremljenoj tematici koju dobivate svaki sat za idući sat. Pridružite nam se i uvjerite se sami!

CJENIK

Konverzacijski tečaj
Trajanje: 28 sati + konzultacijski termin

Cijena tečaja

  1. stupanj – 1.800 kn
  2. stupanj – 1.900 kn
  3. stupanj – 2.100 kn
  4. stupanj – 2.300 kn
  5. stupanj – 2.400 kn
  6. stupanj – 2.600 kn

PLAĆANJE

Tečaj možete platiti na sljedeći način:

  • tri gotovinske rate putem transakcijskoga računa – prva se rata plaća prije početka tečaja čime potvrđujete svoje mjesto u grupi
  • jednokratno putem opće uplatnice ili internet bankarstvom (pošta, Fina)

Kandidati dobivaju ponude za plaćanje dolaskom u naš ured ili e-poštom sa svim podatcima za uplatu. Moguće je izdavanje računa R1.

U cijenu tečaja uključena je literatura i sredstva za rad.

VRSTE TEČAJA

Konverzacijski tečaj podijeljen je na šest stupnjeva odnosno tri godine. Svaki polaznik koji završi jedan semestar konverzacijskoga tečaja upućuje se na viši stupanj zbog boljega usavršavanja jezika. Na svakomu stupnju postoji određena literatura za taj stupanj uz popratni sadržaj i program. Napredniji tečajevi na višemu stupnju konverzacijskoga tečaja sadrže i rasprave oko sastavljanja ugovora i pravnih podnesaka.

Sudionici koji tek započinju konverzacijski tečaj ne mogu odmah upisati viši stupanj, već moraju krenuti od 1. stupnja.

[table id=3 /]