Pripremni tečaj za ispite CAMBRIDGE BEC

Ako Vam je potreban tečaj engleskoga jezika usmjeren na posebne potrebe poslovanja, odlučite se za pripremni tečaj za ispite BEC Cambridge. Ovladati poslovnim engleskim jezikom znači usvojiti poseban vokabular, razviti jezične vještine neophodne za poslovnu komunikaciju, poznavati gramatička pravila, ali i moći raspravljati o poslovnim temama. Naš tečaj pripremnoga tečaja za ispit BEC praktičan je i temelji se na razgovoru i vježbama.

BEC je međunarodno priznati ispit kojim se procjenjuje sposobnost korištenja engleskoga jezika u poslovnomu okruženju.

Ispite BEC priznaju poslodavci i obrazovne institucije širom svijeta. Više od 2000 poslodavaca koriste BEC radi zapošljavanja i procjenjivanja zaposlenika te radi edukacije i profesionalnoga razvoja.

Vrste tečaja

BEC se može polagati na trima razinama:

BEC Preliminary – odgovara razini Europskoga vijeća B1

BEC Vantage – odgovara razini Europskoga vijeća B2

BEC Higher – odgovara razini Europskoga vijeća C1

Cjenik

Pripremni tečaj BEC (Preliminary, Vantage, Higher)
Trajanje: 30 sati + Mock Exam (probni ispit) + konzultacijski termin
Cijena pripremnoga tečaja – 2.300 kn

Intenzivni pripremni tečaj BEC (Preliminary, Vantage, Higher)
Trajanje: 30 sati + Mock Exam (probni ispit) + konzultacijski termin
Cijena pripremnoga tečaja – 1.800 kn

Ispit BEC
Trajanje: tri puna sata (pisanje + slušanje)

BEC Preliminary – 700 kuna – za kandidate koji polaze pripremni tečaj u sklopu naše škole stranih jezika.

800 kuna – za sve ostale kandidate

BEC Vantage – 1.300 kuna – za kandidate koji polaze pripremni tečaj u sklopu naše škole stranih jezika.

1.400 kuna – za sve ostale kandidate

BEC Vantage – 1.400 kuna – za kandidate koji polaze pripremni tečaj u sklopu naše škole stranih jezika.

1.500 kuna – za sve ostale kandidate

Ispit se polaže u British Councilu,  a mi ćemo Vam rado pomoći s prijavom.

Ispit Cambridge English: Business Preliminary poznat je i kao Business English Certificate (BEC) Preliminary. Prvi je u seriji od triju poslovnih certifikata Cambridge English. Stjecanje ove kvalifikacije pokazat će poslodavcima da možete komunicirati na engleskomu jeziku u praktičnim, svakodnevnim poslovnim situacijama. Iste je razine kao Cambridge English: Preliminary (PET), ali je usmjeren na poslovni engleski jezik.

Razina kompetencije: srednja = B1 prema Zajedničkomu europskomu referentnomu okviru za jezike.

TKO BI TREBAO POLAGATI ISPIT BEC PRELIMINARY?

Ispit bi trebali polagati kandidati koji žele unaprijediti znanje engleskoga jezika zbog svoje poslovne karijere. Učenje za ispit BEC Preliminary pružit će Vam dobre temelje u jezičnim vještinama koje su Vam potrebne za rad u međunarodnomu poslovanju.

Kako biste položili ispit, trebate pokazati sposobnost:

 • praćenja kratkih telefonskih razgovora ili rasprava o općemu poslovanju
 • raspravljanja o praktičnim poslovnim zadatcima, kao što su naručivanje ili odgovaranje na opće upite
 • pisanja kratkih činjeničnih poslovnih ili elektronskih pisama.

Svi se ispiti poslovnoga engleskoga jezika sastoje od triju dijelova. Ispiti čitanja i pisanja te slušanja polažu se istoga dana. Postoji mogućnost da se ispit govorenja održi drugi dan. Ispit govorenja provodi se uz dva ispitivača i još jednoga ili dva ispitna kandidata.

ČITANJE I PISANJE SLUŠANJE GOVORENJE
Trajanje testa 1 sat 30 minuta 40 minuta 12 minuta
Bodovi (% od ukupnog broja bodova) 50% 25% 25%

Ispit Cambridge English: Business Vantage također je poznat kao Business English Certificate Vantage (BEC Vantage). Drugi je u seriji od triju poslovnih certifikata Cambridge English. Stjecanje ove kvalifikacije pokazat će da možete komunicirati na engleskomu jeziku u poslovnomu okruženju. Iste je razine kao kvalifikacija Cambridge English: First (FCE), ali je usmjeren na poslovni engleski jezik.

Razina kompetencije: viša srednja = B2 prema Zajedničkomu europskomu referentnomu okviru za jezike.

 

TKO BI TREBAO POLAGATI ISPIT BEC VANTAGE?

Ispit bi trebali polagati kandidati koji žele dokazati svojim poslodavcima da je njihovo znanje engleskoga jezika dovoljno dobro za rad u poslovnomu okruženju koje komunicira na engleskomu jeziku. Priprema za BEC Vantage doprinijet će Vašemu samopouzdanju, kao i vještinama na engleskomu jeziku koje su Vam potrebne za uspjeh u međunarodnomu poslovanju.

Kako biste položili ispit, trebate pokazati sposobnost:

 • razumijevanja značenja poslovnih izvještaja i pisama
 • izražavanja mišljenja ili održavanja rasprave o činjeničnim pitanjima
 • održavanja kratke pripremljene prezentacije i pisanja kratke ponude.

Svi se ispiti poslovnoga engleskoga jezika sastoje od triju dijelova. Ispiti čitanja i pisanja te slušanja polažu se istoga dana. Postoji mogućnost da se ispit govorenja održi drugi dana. Ispit govorenja provodi se uz dva ispitivača i još jednoga ili dva ispitna kandidata.

ČITANJE PISANJE SLUŠANJE GOVORENJE
Trajanje testa 1 sat 45 minuta 40 minuta 14 minuta
Bodovi (% od ukupnog broja bodova) 25% 25% 25% 25%

Ispit Cambridge English: Business Higher poznat je i kao Business English Certificate Higher (BEC Higher). Posljednji je ispit u seriji od triju poslovnih certifikata Cambridge English. Stjecanje ove kvalifikacije pokazat će da možete sa sigurnošću komunicirati na engleskomu jeziku u poslovnomu okruženju. Iste je razine kao Cambridge English: Advanced (CAE), ali je usmjeren na poslovni engleski jezik.

Razina kompetencije: napredna = C1 prema Zajedničkomu europskomu referentnomu okviru za jezike.

TKO BI TREBAO POLAGATI ISPIT BEC HIGHER?

Ispit bi trebali polagati kandidati koji žele razviti profesionalnu razinu vještina na engleskomu jeziku. Stjecanje kvalifikacije BEC Higher dokaz je poslodavcima da kandidati mogu učinkovito djelovati u zahtjevnomu poslovnomu okruženju koje komunicira na engleskomu jeziku. Kako biste položili ispit, trebate pokazati sposobnost:

 • aktivnoga sudjelovanja u poslovnim sastancima izražavanjem svojih mišljenja i argumentiranjem svojega gledišta
 • razumijevanja većine poslovnih izvještaja i dopisivanja
 • pisanja detaljnih poslovnih prijedloga i pisama.

Svi se ispiti poslovnoga engleskoga jezika sastoje od triju dijelova. Ispiti čitanja i pisanja te slušanja polažu se istoga dana. Postoji mogućnost da se ispit govorenja održi drugi dana. Ispit govorenja provodi se uz dva ispitivača i još jednoga ili dva ispitna kandidata.

ČITANJE PISANJE SLUŠANJE GOVORENJE
Trajanje testa 1 sat 1 sat 10 minuta 40 minuta 16 minuta
Bodovi (% od ukupnog broja bodova) 25% 25% 25% 25%

Plaćanje

Tečaj možete platiti na sljedeći način:

 • tri gotovinske rate putem transakcijskoga računa – prva se rata plaća prije početka tečaja čime potvrđujete svoje mjesto u grupi
 • jednokratno putem opće uplatnice ili internet bankarstva (pošta, Fina)

Kandidati dobivaju ponude za plaćanje dolaskom u naš ured ili e-poštom sa svim podatcima za uplatu. Moguće je izdavanje računa R1.

U cijenu tečaja uključena je literatura i sredstva za rad.